Ahmed Aboutaleb
2016


Ahmed Aboutaleb (Beni Sidel, Marokko 1961) is sinds 2009 burgemeester van Rotterdam.

Eerder was hij namens de PvdA staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende-IV (2007-2008) en wethouder in Amsterdam (2004-2007). Op zijn vijftiende kwam Aboutaleb in het kader van gezinshereniging naar Nederland. Het gezin woonde in Den Haag, waar hij achtereenvolgens de lts, mts en hts doorliep. Hij studeerde in 1987 af in de telecommunicatie. Ahmed Aboutaleb is een groot liefhebber van poëzie.

1985 – 2007
Halverwege de jaren 80 begint zijn journalistieke carrière. Hij was discussieleider bij RVU televisie, programmamaker bij Radio Stad Amsterdam, Radio Noord-Holland en verslaggever bij Veronica Radio, NOS Radio en RTL4 nieuws. In 1991 maakt hij de overstap naar de overheid. Hij werkte onder andere bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de Sociaaleconomische Raad (SER) en bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 1998 werd hij bestuurder van FORUM Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling en in 2002 directeur van de sector Maatschappelijke, Economische en Culturele Ontwikkeling (MEC) van de gemeente Amsterdam.

Rotterdam
In 2009 werd Aboutaleb burgemeester van Rotterdam. In die hoedanigheid is hij een groot pleitbezorger van de waarden die in de Nederlandse Grondwet verankerd zijn: de vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en het antidiscriminatie beginsel. Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit beschouwt hij als een opdracht om die waarden te respecteren, uit te dragen en om mee te bouwen aan de WIJ-samenleving. Hoe meer mensen daar deel van uit maken, hoe sterker en veerkrachtiger die samenleving is in tijden van tegenspoed. Hij gaat regelmatig de stad in om met bewoners te spreken over wat er speelt in hun wijk.

In 2015 verschenen twee publicaties van zijn hand: de H.J. Schoo-lezing (uitgave van weekblad Elsevier) met als titel: De roep van de stad over de rol die steden en stedelijke regio’s kunnen spelen op nationaal en internationaal niveau en Tussen droom en daad, dat werd uitgegeven in het kader van de Week van de Geschiedenis. Hierin beschrijft hij aan de hand van een Rotterdams oorlogsverhaal wat er nodig is voor een stabiele, vreedzame samenleving.