J.W.Ch. Besemer
1968

J.W.Ch. Besemer heeft bijna 20 jaar, te beginnen bij de eerste steenlegging voor de herbouw, aanvankelijk samen met architect ir. J.C. Meischke, later alleen “zijn volle tijd en aandacht gegeven aan de in volle glorie herstelde Laurenskerk. Regelmatig is er een verantwoording verschenen van zijn werk. Hij heeft blijk gegeven van een artistieke prestatie die door zijn smaak en eruditie bij uitstek geestelijke waarden vertegenwoordigt.”