Drs. J.C. Ebbinge Wubben
1969

De achtste directeur van Museum Boijmans was Johan Conrad (Coert) Ebbinge Wubben (Rotterdam 1915). Zijn vader was griffier aan het kantongerecht in Rotterdam. In 1917 verhuisde het gezin naar Elst. Van 1935-1941 studeerde J.C. Ebbinge Wubben kunstgeschiedenis in Utrecht, waarna hij terugkeerde naar zijn geboortestad en als conservator van het prentenkabinet in dienst trad van Museum Boijmans. Van 1945 tot 1947 was hij waarnemend directeur, van 1950 tot 1978 had hij de hoogste verantwoordelijkheid. Onder zijn leiding organiseerde het museum circa 340 tentoonstellingen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Tijdens zijn directeurschap werd de verzameling van D.G. van Beuningen verworven. Ebbinge Wubben leidde zelf de onderhandelingen. Op zijn voorstel werd de naam van Van Beuningen aan die van Boijmans gekoppeld.

Hij heeft een groot aantal, vooral kunsthistorische publicaties op zijn naam staan.

Ebbinge Wubben nam het initiatief om in 1969 in Boijmans, t.g.v. zijn 500ste geboortedag, een grote tentoonstelling te maken over Erasmus en diens tijd. Hij was de inspirator tot het bijeenbrengen van de stukken, het inrichten van de expositie en vooral het verzorgen van de grote catalogus. Voorafgaand aan de uitreiking van de Laurenspenning gaven leerlingen van het Erasmiaans Lyceum een voorstelling met teksten van Erasmus.

Coert Ebbinge Wubbe overleed op 26 maart 2014 op 99-jarige leeftijd.