Wim van Es
2002

Wim van EsWim van Es werd in 1935 geboren als domineeszoon in Warns, Friesland. In 1946 verhuisde hij naar Rotterdam.

Na zijn opleiding aan de HTS-Bouwkunde is hij sinds 1960 werkzaam geweest als bouwkundig opzichter en architect op diverse bureaus. Vanaf 1969 was hij in dienst bij de gemeente Gouda als stedenbouwkundige. Intussen vervolgde hij zijn opleiding aan de Academie voor Bouwkunst te Amsterdam (afgerond 1972).

In 1973 startte hij bij de gemeente Rotterdam, achtereenvolgens als districtschef Zuid bij de dienst Stadsontwikkeling, projectleider stadsvernieuwing in de wijk Feijenoord, hoofd van het zogeheten Projectcoördinatorencollectief en directeur van de dienst Volkshuisvesting. Vanaf 1988 tot 2003 is hij als zelfstandig ondernemer verantwoordelijk geweest voor de organisatie van verschillende grote tentoonstellingen over Rotterdam. Tevens werkte hij in die periode als projectleider bij diverse andere gemeenten.

Zijn grote inspirator was Jan van der Ploeg, van 1974 tot 1982 de eerste wethouder Stadsvernieuwing in Rotterdam.

De motivatie voor toekenning van de Laurenspenning:

‘Wim van Es ontving de penning voor zijn jarenlange onbaatzuchtige en energieke inzet voor de presentatie van de bouw- en wooncultuur in Rotterdam. Hij was de motor achter verschillende manifestaties: in 1990 ‘Stadstimmeren’, een festival over de stadsvernieuwing; in 1995 ‘50 jaar wederopbouw/50jaar toekomst’, een tentoonstelling met stadsdebatten; in 2001 ‘Interbellum’, een tentoonstelling in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad. Verder spande Wim van Es zich in voor de herbouw van het linieschip de Delft. Zo smeedde hij spannende en prikkelende verbanden in de Rotterdamse samenleving en ondersteunde hij de ambities van bewoners, bestuurders en bouwers.’

Wim van Es overleed in 2016.

Zie ook → Architect Wim van Es krijgt Laurenspenning (Algemeen Dagblad)