Anneke de Goede
2007

2007 Goede

Op donderdag 8 november 2007 is de Laurenspenning uitgereikt aan Anneke de Goede. Zij is initiatiefnemer van Stichting Cleo-patria die multiculturele vrouwenhuizen heeft ontwikkeld in verschillende deelgemeenten, waaronder Charlois, en projecten met daklozen, zwerfjongeren en andere kansarmen in de maatschappij. Halverwege de jaren tachtig van de twintigste eeuw zette zij Pension Maaszicht op voor dakloze jongeren.

Stichting Cleo-patria wil voor vrouwen een veilige ontmoetingsplek creëren in beheer van de vrouwen zelf. Vrouwen die tot de komst van de vrouwenstudio’s een geïsoleerd bestaan leidden, moeten zich binnen de studio’s zodanig kunnen ontwikkelen, dat zij een eigen plek in de samenleving kunnen innemen.
Een tweede doel is dat de ontmoetingsplek multicultureel moet zijn. In een stad waar zeker 150 culturen samen leven is het belangrijk om elkaar en elkaars gewoonten te leren kennen en van elkaars verschillen te leren. Alleen dan kunnen we samen verder komen. Je eigen waarden behouden maar komen tot gezamenlijke normen.

Anneke de Goede ontving eerder in 1994 de Paul Nijghpenning en in 2004 de Joke Smit Prijs.