Peter van den Hurk
1998

1998 Hurk

Als één naam is verbonden aan het Rotterdamse Wijktheater, dan is het die van Peter van den Hurk. Al jarenlang werkt hij met bewoners uit de stadswijken om hen ertoe te brengen actuele situaties, uit hun leven gegrepen, en hun ervaringen daarin over het voetlicht te brengen en zo een artistieke expressie te geven aan wat hen beweeg en zichzelf daardoor weerbaarder te maken.

Het Wijktheater is in vele wijken van Rotterdam tot leven gekomen. De betekenis van het werk van Peter van den Hurk wordt in de stad erkend. De Laurenspenning werd hem in 1998 toegekend voor zijn niet aflatende sociale inzet binnen deze artistieke context en de gedrevenheid.

Peter van den Hurk is ook artistiek leider van het tweejaarlijks Internationaal Wijktheater Festival. In deze laatste functie initieerde en redigeerde hij de uitgave van diverse boeken over Community Theatre. Van den Hurk is medeauteur van een handboek voor improvisatietheater: Dramatiseren – van idee tot voorstelling.
Daarnaast is Peter van den Hurk sinds oktober 2005 lector Community Arts van Codarts Hogeschool voor de Kunsten. Zijn uitgangspunt is dat een goede community artist niet alleen een artistiek hoogstaand kunstwerk tot stand kan brengen, maar ook in staat is om dit kunstwerk toegankelijk te maken voor mensen die niet vanzelfsprekend in kunst geïnteresseerd zijn. Eén van de taken van het lectoraat is er zorg voor te dragen dat studenten zich in de nabije toekomst kunnen bekwamen in community arts.

Het Rotterdams Wijktheater (RWT) maakt sinds 1992 theatervoorstellingen door en voor de bewoners van de Rotterdamse wijken. Het RWT begon ooit als een klein, maar allround driemanschap. Het groeide in de loop der jaren uit tot een tienkoppige professionele organisatie, die jaarlijks meer dan 70 voorstellingen verzorgt in buurthuizen en wijkcentra. Eens in de drie jaar organiseert het RWT het International Community Arts Festival (ICAF) in Theater Zuidplein.