Ria Janse
1979

Ria Janse

Maria (Ria) Janse werd in 1921 in Schiedam geboren, ze overleed daar in 2011. Als hoofd van de educatieve dienst van Museum Boijmans Van Beuningen kreeg ze op 15 maart 1979 de Laurenspenning, omdat ze tien jaar gestalte had gegeven aan de Boymans Agenda.. Elk jaar bedacht zij een thema (zitten, mythen en sagen, communicatie, enz.) en coördineerde het werk. De agenda was het jaarlijkse visitekaartje van het museum. De agenda genoot in vele Europese landen en de VS bekendheid dankzij de tweetalige uitvoering. Op die manier gaf Ria Janse kunstzinnig vorm aan geestelijke waarden in de samenleving, ofwel ‘wist zij door haar niet aflatende ijver de schatten van het museum levend te maken’, zoals het toen werd geformuleerd.

Al eerder, in 1972, ontving zij van de VARA de J.B. Broeksz-prijs, vanwege haar vermogen om door haar werk kunst en cultuur voor de gewone man toegankelijk te maken en daarmee voor een groot publiek.

Ria Janse werkte, na een opleiding aan de kunstacademie, sinds 1952 bij Boijmans.

In haar woonplaats Schiedam was zij in 1975 medeoprichtster van de Historische Vereniging Schiedam. Zij publiceerde over de glas-in-loodramen van de St. Liduinabasiliek.