Mr. W.F. Lichtenauer
1971

1971 LichtenauerLichtenauer werd onderscheiden met de Laurenspenning, in het bijzonder vanwege zijn initiatieven (in 1961) tot het heruitgeven van de werken van Desiderius Erasmus en de daarmee verband houdende herdenking (in 1969).

Lichtenauer was van 1922 tot 1950 (adjunct-)secretaris van de Kamer van Koophandel, in 1947 één van de oprichters van het Historisch Genootschap Roterodamum (van ’47 tot ’73 voorzitter) en zat in de Culturele Raad van Zuid-Holland.

Uitgebreide biografie op www.inghist.nl