Henk Mali
2006

Henk Mali (1935-2012) was ruim vijfentwintig jaar directeur van de Stichting Kunstzinnige Vorming te Rotterdam, de SKVR, grootste dans- en muziekschool voor jong en oud. In deze functie heeft hij zich zowel lokaal als nationaal sterk gemaakt voor kunst- en cultuureducatie. Onder Henk Mali ontwikkelde de SKVR zich tot een instelling waar talloze Rotterdamse jongeren kunstonderwijs genoten of zich bekwaamden in kunstzinnige vaardigheden. Mede door zijn inspanningen werd de culturele educatie van jongeren in Rotterdam een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk kunstbeleid; zowel binnen het onderwijs als op het gebied van kunstbeoefening door amateurs. Het is ook aan Mali te danken dat de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2007 een bijzonder hoogleraar letteren kreeg.

Na zijn pensionering in 2000 heeft Henk Mali zich in vele bestuurs- en adviesfuncties ingezet voor het culturele en maatschappelijk leven in Rotterdam onder meer als adviseur van de Volksuniversiteit, voorzitter van het Gezondsheidscentrum Randweg en als bestuurslid Nut van ’t Algemeen. Vooral zijn inspanningen en initiatieven om de letteren en het welzijn van ouderen tot bloei te laten komen, zijn daarbij opvallend. Zo was hij voorzitter van de Stedelijke Adviesraad Ouderenbeleid, voorzitter van het Letterenoverleg en voorzitter van de Stichting Correspondentie Erasmus.

In 2000 kreeg hij de Wolfert van Borselenpenning van de gemeente Rotterdam. De Paul Nijghpenning , een koninklijk lintje en een opgestroopte mouw behoren verder tot de onderscheidingen die Henk Mali in zijn leven heeft verdiend. De Laurenspenning kreeg hij in 2006 voor zijn verdiensten voor de culturele educatie van jongeren en zijn inzet op sociaal en cultureel gebied. De feestrede werd gehouden door kunsthistoricus Hein van Haaren.