Willem Gerard Overbosch
1978

Ds. W.G. Overbosch (Leiden 1991 – 2001) genoot zijn opleiding in Leiden waar hij theologie studeerde. Daarna was hij hervormd hulpprediker in Leiden en Apeldoorn, predikant in Ressen, directeur van Nieuw Ruimzicht in Doetinchem en predikant voor Groot-Zuid in Amsterdam. Overbosch was jarenlang voorzitter van de Prof. Dr. G. van der Leeuwstichting. “De stichting levert een bijdrage aan de ontmoeting van ‘kerk’ en ‘kunst’ in de steeds weer prikkelende actualiteit”. Ook was Overbosch bestuurslid voor de Interkerkelijke Stichting voor het Liedboek en lid van de Hervormde Raad voor de Eredienst.

Zelf schreef Overbosch veel artikelen en liturgische teksten. En samen met theoloog en schrijver Willem Barnard en musicus Frits Mehrtens zetten hij de Maranathakerk in Nocturnen op. Overbosch ontving in 1979 een Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Fonds.

Overbosch werd de Laurenspenning toegekend omdat vanuit de stichting na de Tweede Wereldoorlog een grote bijdrage is geleverd aan de vernieuwing van de kerkbouw, de kerkmuziek, het kerklied en de liturgische vormgeving van de ‘geloofsgeheimen’.

 

http://vanderleeuwstichting.wordpress.com/van-der-leeuw-stichting-2/