Vrijwilligers Pauluskerk
2013

_DSC7441De Laurenspenning 2013 is toegekend aan de vrijwilligers van de Pauluskerk. Hiermee geeft het bestuur van de Stichting De Laurenspenning uitdrukking aan zijn bewondering en waardering voor de onvermoeibare inzet van de 250 vrijwilligers die het vluchtelingenwerk van de Pauluskerk gestalte geven. Deze vrijwilligers stellen hun expertise en vaardigheden ter beschikking van de bezoekers van de Pauluskerk die niet zelden in omstandigheden verkeren waar zij zelf niet om gevraagd hebben.

De uitreiking van de Laurenspenning was op donderdag 7 november in de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam. Na de feestrede door Carrie reikte Carel van Lynden de penning uit aan Geert Beke die haar namens de vrijwilligers in ontvangst nam. Daarna gingen alle aanwezige vrijwilligers met de penning op de foto. Ieder van hen kreeg de bijbehorende oorkonde. Bekijk de foto’s.

Sinds 1959 is de Laurenspenning 48 keer toegekend aan personen of organisaties als waardering voor hun inzet voor de Rotterdamse samenleving. Vooral de mate waarin zij anderen hebben geïnspireerd is aanleiding tot het verlenen van de onderscheiding. Het motto van de Laurenspenning is: ardens ipsa fides alios incendit in ignem (‘vurig enthousiasme doet ook anderen ontvlammen’).

Reportage Radio Rijnmond