Marie Louis Willem Schoch
1984

Ds. Marie Louis Willem Schoch (Tomohon, Indonesië, 1911 – Doorn 2008) was (jeugd)predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk en omroepvoorzitter van onder meer de IKON. In 1947 werd hij beroepen als predikant bij de Centrale Hervormde Jeugdraad (CHJ) van Groot Rotterdam. Steeds groter werden de groepen die kerkdiensten bijwoonden. Veertig van die diensten zijn uitgezonden door de radio. Hoogtepunten voor de CHJ was de opening van De Heuvel aan de Laurensplaats in aanwezigheid van Prinses Beatrix.

Schoch bedacht een radiocabaret voor de NCRV, organiseerde onder meer kinderkerkdiensten, zomerkampen, winterkampen, zeilkampen, cabaretkampen, zingen in de gevangenis, was voorzitter van de Westhill Zondagscholen en hield grote kerst-inns. Daarnaast publiceerde hij regelmatig boekjes over maatschappij en geloof. Schoch had een groot aandeel in de ontwikkeling, de emancipatie en de maatschappelijke toerusting van vele duizenden jongeren van na de oorlog.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Laurenspenning werd deze uitgereikt aan de geestelijke vader van de penning, M.L.W. Schoch.

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_m_l_w_schoch_overleden_1_269324