Louis van Stolk
1973

Louis van Stolk (1903-1986) kwam via de houthandel in de medische en sociale wereld terecht en vervulde daarbinnen ruim 20 bestuursfuncties. Na de Tweede Wereldoorlog werd hem gevraagd zijn medewerking te verlenen om zogeheten houten Zweedse paviljoens voor tbc-patiënten te importeren. Dat werd het begin van zijn talrijke bestuursactiviteiten. Aanvankelijk bij het Sophia Kinderziekenhuis en Zuigelingenkliniek, maar later ook bij de Hartstichting, het Wilhelminafonds, het Beatrixfonds en het Rode Kruis. Daarnaast ook bij Kuyl’s Fundatie, de vereniging Squash Rackets Rotterdam en uiteraard de Stichting Atlas van Stolk.

Met name zijn inzet voor de medisch-technische vernieuwingen bij Sophia Kinderziekenhuis en voor de stichting van het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt waren aanleiding voor toekenning van de Laurenspenning aan Louis van Stolk.

Meer over Louis van Stolk in:

http://rjb.x-cago.com/GARJB/1987/12/19871231/GARJB-19871231-0185/story.pdf

http://www.atlasvanstolk.nl