Giel van Strien
2003

Van Strien heeft het literaire leven in de stad een geweldige stimulans gegeven en daarbij vooral onder jonge Rotterdammers passie voor de letteren doen ontvlammen. Zijn inzet bewees hij met name voor het literaire blad Passionate, en voor alles wat daaruit is voortgekomen. Bij de uitreiking van de penning hield Rien Vroegindeweij de feestrede, er werden gedichten gelezen van Menno Wigman, liedjes klonken, breakdance ontbrak niet.

Lees ook → Fictief ontslag vanwege Laurenspenning (Algemeen Dagblad)