H. de Tienda
1960

De Tienda was predikant van de Franse Hervormde Kerk te Pontoise; in de oorlog werd hij dat in het Franse leger en ook in krijgsgevangenschap oefende hij dat beroep uit. In 1955 werd hij vloot-aalmoezenier.

Om buitenkerkelijken te bereiken met zijn boodschap gebruikte hij de speelfilm. Zijn verdienste was, volgens de Stichting Laurenspenning, dat hij “na afloop van de vertoning de discussie aanging met de meest uiteenlopende groepen: gegoede burgers, nozems en communistische arbeiders.”

Daarnaast begon De Tienda een organisatie die zich aan film-evangelisatie wijdde. Hij was een van de oprichters van het Internationaal Eucumenisch Filmcentrum en maakte een film over het vierde eeuwfeest van de Hervormde Kerk in Frankrijk. Hij heeft zich altijd ingezet voor de ontmoeting van kerk en cultuur.