Wim Timmers
1999

Mr. W.W. Timmers kreeg de Laurenspenning voor zijn inspanningen om ‘de volkshuisvestelijke stadsvernieuwing te verbreden tot een cultuurgeoriënteerde vernieuwing’. In de begiftiging met de penning werd de waardering uitgesproken voor zijn belangeloze, vasthoudende en persoonlijke inzet voor de Rotterdamse monumentenzorg. Aan Timmers is het te danken dat de historische koopmanspanden aan de Wijnhaven herbouwd zijn, nadat ze afgebroken waren voor de bouw van de spoorwegtunnel onder de rivier. En hij heeft zich ingespannen voor de herbestemming van de huizen. Niet alleen het centrum, ook historisch Kralingen had zijn belangstelling. Met de oprichting van verschillende stichtingen heeft hij continuïteit gegeven aan zijn initiatieven.

Ir. Herman Meijer, wethouder van Stadsvernieuwing en Monumentenzorg, hield een toespraak over Rotterdams cultuurbeleid ‘oud en nieuw’. De Commissaris van de Koningin reikte de penning uit. Klanken van de menselijke stem, van piano en orgel zetten mede de toon voor deze feestelijke bijeenkomst.