Toespraak bij de overhandiging van de Laurenspenning 2017
2017

‘Goedemiddag dames en heren. Het is mij een groot genoegen als voorzitter van de eerbiedwaardige stichting De Laurenspenning namens het bestuur hier de 51ste Laurenspenning te mogen overhandigen aan Linda Malherbe. Mijn naam is Korrie Louwes en mij is de eer te beurt gevallen sinds kort voorzitter te zijn van deze stichting.

Een paar woorden voordat ik overga tot het plechtige moment van overhandiging.

De Laurenspenning bestaat sinds 1959 en wordt uitgereikt aan personen of instanties als blijk van waardering voor hun inzet voor het culturele en maatschappelijke leven in Rotterdam. Het bestuur van Stichting De Laurenspenning vindt het daarbij van groot belang dat de laureaat ook andere Rotterdammers heeft betrokken bij de gedrevenheid die haar of hem bezielt. Daarvan getuigen alle activiteiten die Linda met Joop, Els en anderen vanuit het Verhalenhuis onderneemt en kijk om u heen, ook vandaag weer.

De penning is genoemd naar Laurentius, patroonheilige van Rotterdam. Laurentius was aartsdiaken in Rome onder bisschop Sixtus in de derde eeuw na Christus. Voordat Sixtus een martelaarsdood stierf drukte hij Laurentius op het hart zorg te dragen voor de schatten van de kerk. Daarop zou Laurentius in de dagen erna de heilige vaten hebben verkocht, en de opbrengst ervan onder de armen hebben verdeeld. Toen de Romeinse keizer naar de schatten van de kerk kwam vragen, bracht Laurentius de armen bijeen en noemde hen ‘de schatten van de kerk’: een grapje, maar wel zeer gemeend en diepzinnig. Omdat de keizer dit niet kon waarderen, veroordeelde hij Laurentius tot de foltering op een gloeiend rooster.

Het Verhalenhuis opereert vanuit diezelfde gedrevenheid voor het koesteren van alle schatten van deze stad en schuwt daarbij niet de rijkeren onder ons te enthousiasmeren obligaties te kopen waarmee vele minder bedeelden kunnen delen in de activiteiten.  Wie heeft hier nog nooit genoten van één van de vele heerlijke verrassende maaltijden, ademloos geluisterd naar zeer persoonlijke verhalen of een boeiende tentoonstelling bekeken of het busje van Linda geleend?

Mede daarom is de 51ste Laurenspenning toegekend aan Linda Malherbe als initiatiefneemster van Verhalenhuis Belvédère op Katendrecht. Samen met Joop Reijngoud, Els Desmet en vele anderen heeft zij in een periode van tien jaar Verhalenhuis Belvédère met succes tot een plek gemaakt “waar werelden in de stad elkaar ontmoeten”. Van harte.’