Ds. M.J.C. Visser
1974

Visser kreeg de Laurenspenning op basis van de cantatediensten die hij in het leven riep, waarbij hij meestal zelf voorging, en van de toelichtende artikelen die hij in het blad Hervormd Rotterdam schreef.

Over deze laureaat werd gezegd “dat hij op meesterlijke wijze de evangelieverkondiging verbindt aan de muzikale vormgeving van zijn lievelingscomponist, J.S. Bach. Door zijn toedoen wordt gezang een lofzang.”